Thông tin liên hệ

 • 220 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM

 • (+84-8) 3915 8111 - (+84-8) 3915 9222

 • (+84) 986 414 224 or 028 3915 9222

 • sales.thienhaihotel@gmail.com

 • http://thienhaihotel.com.vn

 • Your Name*
  0
 • Your Email*
  1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Subject*
  6
 • Message*
  7
 • 8
 • 9