ĐIỂU KHOẢN CHUNG

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều Khoản Chung (“ĐKC”) này áp dụng cho các Khách và Đối Tác sử dụng hoặc đặt dịch vụ tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Khách sạn Thiên Hải, và các thương hiệu khác thuộc quyền sở hữu, quản lý và/hoặc khai thác của Khách sạn Thiên Hải (nếu có) trong tương lai (“Khách Sạn”). Khách, Đối Tác và Khách sạn Thiên Hải được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.

Khách/Đối Tác đồng ý và thừa nhận rằng bằng việc gửi cho Khách sạn Thiên Hải yêu cầu đặt phòng, yêu cầu sự kiện và/hoặc các dịch vu bổ sung  (gọi chung là “Yêu Cầu Dịch Vụ”) và được Khách sạn Thiên Hải xác nhận dịch vụ là Khách và Đối Tác đã đọc và chấp nhận ĐKC, Quy Định Chung (“QĐC”) và những thay đổi ĐKC, QĐC tại từng thời điểm được đăng tải trên Trang Web chính thức của Khách sạn Thiên Hải tại địa chỉ https://www.Khách sạn Thiên Hải.com/dieu-khoan-chung/ và  https://www.Khách sạn Thiên Hải.com/quy-dinh-chung/  (“Trang Web”) cũng như các chính sách cung cấp dịch vụ, báo giá dịch vụ được Khách sạn Thiên Hải thông báo, cung cấp.

ĐKC là một phần không thể tách rời của hợp đồng, thỏa thuận cung cấp, sử dụng dịch vụ hoặc Yêu Cầu Dịch Vụ được xác nhận giữa Khách sạn Thiên Hải và Khách /Đối Tác (“Hợp Đồng”).

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

 1.  
  1. Khách sạn Thiên Hải” có nghĩa là Công ty cổ phần Khách sạn Thiên Hải, các công ty liên kết của Công ty cổ phần Khách sạn Thiên Hải và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Khách sạn Thiên Hải và các công ty liên kết của Khách sạn Thiên Hải được thành lập trên toàn quốc tại từng thời điểm.
  2. Đối Tác” là đại lý du lịch/hãng lữ hành/doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân giao kết Hợp Đồng với Khách sạn Thiên Hải.
  3. Khách” là cá nhân sử dụng dịch vụ của Khách sạn Thiên Hải với mục đích tiêu dùng trực tiếp, không dùng để bán lại cho cá nhân, tổ chức khác.
  4. A” được hiểu là Người lớn. “C” được hiểu là Trẻ em.
  5. B2B” là giao dịch thương mại giữa Doanh nghiệp và Doanh nghiệp (không có sự tham gia của Khách hàng là cá nhân).
  6. “B2C” là các giao dịch thương mại diễn ra giữa Doanh nghiệp với Khách hàng là cá nhân.
  7. “Giá Công Bố” là giá phòng, giá dịch vụ được niêm yết tại Khách Sạn và tại website của Khách sạn Thiên Hải www.Khách sạn Thiên Hải.com. Giá phòng có thể thay đổi từng ngày.
  8. “Giá Phòng Tĩnh – Static” là giá không thay đổi theo sự thay đổi của Giá công bố.
  9. Giá Gói Phòng” là giá dành cho đêm nghỉ kèm theo các dịch vụ được liệt kê trong Gói Phòng tương ứng.
  10. Gói Phòng” là tên gọi chung của các Yêu Cầu Đặt Phòng  dưới đây và hoặc bất kỳ các gói dịch vụ mới được Khách sạn Thiên Hải thông báo vào từng thời điểm:

STT

Gói phòng

Diễn giải

Mô tả

1

RO

Room Only

Chỉ gồm đêm nghỉ

2

BB

Bed & Breakfast

Gồm đêm nghỉ kèm theo 01 bữa ăn sáng

3

HB

Half-boad

Gồm đêm nghỉ kèm theo 02 bữa ăn: ăn sáng và ăn trưa hoặc ăn tối theo lưa chọn của Khách

4

FB

Full-board

Gồm đêm nghỉ kèm theo 03 bữa ăn: ăn tối ngày đến, ăn sáng và trưa ngày trả phòng

5

ROV

Only with VinWonders

Gồm đêm nghỉ và vui chơi không giới hạn tại VinWondwers

6

BBV/BV

Bed and Breakfast with VinWonders

Gói Phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders

7

BBVS/BX

Bed and Breakfast with VinWonders and Khách sạn Thiên Hải Safari

Gói Phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders và Khách sạn Thiên Hải Safari

8

BBW/BW

Bed and Breakfast with Water Park

Gói Phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Công Viên Nước

9

FBV/ FV

Full-board with VinWonders

Gói Phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Công Viên Nước

10

FBVS/ FX

Full-board with VinWonders and Khách sạn Thiên Hải Safari

Gói Phòng FB kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders và Khách sạn Thiên Hải Safari

11

FBW/FW

Full-board with Water Park

Gói Phòng FB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Water Park

12

FBSFD

Full-board Seafood dinner

Gói Phòng FB kèm theo ăn tối Hải sản tại nhà hàng

13

FVSFD

Full-board Seafood dinner with VinWonders

Gói Phòng FB với ăn tối Hải sản tại nhà hàng kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders.

14

FXSFD

Full-board Seafood dinner VinWonders and Khách sạn Thiên Hải Safari

Gói Phòng FB với ăn tối Hải sản tại nhà hàng kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders và Khách sạn Thiên Hải Safari

15

FWSFD

Full-board Seafood dinner with Water Park

Gói Phòng FB với ăn tối Hải sản tại nhà hàng kèm theo vui chơi không giới hạn tại Water Park

16

FBBQD

Full-board BBQ dinner

Gói Phòng FB kèm theo ăn tối BBQ tại Biệt thự

17

FVBQD

Full-board BBQ dinner with VinWonders

Gói Phòng FB với ăn tối BBQ tại Biệt thự kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders

18

FXBQD

Full-board BBQ dinner VinWonders and Khách sạn Thiên Hải Safari

Gói Phòng FB với ăn tối BBQ tại Biệt thự kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders và Khách sạn Thiên Hải Safari

19

FWBQD

Full-board BBQ dinner with Water Park

Gói Phòng FB với ăn tối BBQ tại Biệt thự kèm theo vui chơi không giới hạn tại Water Park

20

G1P

Golf for 01 player

Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ và phí sân (18 hố) cho 1 người chơi

21

G2P

Golf for 02 players

Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ và phí sân (18 hố) cho 2 người chơi

 1.  
  1. Dịch Vụ” bao gồm dịch vụ lưu trú, tiệc sự kiện, golf, Voucher hoặc dịch vụ bổ sung khác mà Khách sạn Thiên Hải cung cấp tại từng thời điểm như vận chuyển, dịch vụ vui chơi giải trí…
  2. Khách Lẻ” là Khách hoặc nhóm Khách có số lượng đặt phòng tại Yêu Cầu Dịch Vụ tối đa 09 phòng/đêm hoặc 04 biệt thự/đêm.
  3. Khách Đoàn” là 01 nhóm Khách có số lượng đặt phòng tại Yêu Cầu Đặt Phòng từ 10 phòng/đêm trở lên hoặc từ 05 biệt thự/đêm trở lên và/hoặc các dịch vụ (tiệc, sự kiện, golf và các dịch vụ khác).
  4. Đoàn Series” là Khách Đoàn được đặt hàng loạt ít nhất từ 03 đoàn trở lên theo lịch trình giống nhau.
  5. “Ngày Làm Việc” là ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật.
  6. No-Show” là trường hợp Khách không đến nhận phòng cho đến 23 giờ 59 phút ngày nhận phòng hoặc thời điểm khác trong thời gian lưu trú theo thông báo của Khách/Đối Tác và Khách sạn Thiên Hải sẽ trả phòng về quỹ phòng trống để bán sau thời hạn này mà không cần thông báo cho Khách/Đối Tác nếu Khách không có mặt và làm thủ tục nhận phòng.
  7. QĐC” là các quy định mà Khách cần phải tuân thủ trong thời gian lưu trú và sử dụng Dịch Vụ tại Khách Sạn và có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Khách sạn Thiên Hải tại từng thời điểm và đăng tải trên Trang Web của Khách sạn Thiên Hải.
  8. Tổng Phí Dịch Vụ” bao gồm tổng Giá Gói Phòng cho toàn bộ thời gian lưu trú và các dịch vụ bổ sung khác ngoài các dịch vụ liệt kê trong Gói Phòng.
  9. Voucher” là thẻ/phiếu mua Dịch Vụ trả tiền trước tồn tại dưới dạng vật lý hoặc dữ liệu điện tử do Khách sạn Thiên Hải phát hành để ghi nhận quyền sử dụng Gói Phòng cho người sở hữu Voucher. Việc sử dụng Voucher phải tuân thủ QĐC, ĐKC và quy định chi tiết tại mỗi Voucher.
  10. Xác Nhận Dịch Vụ Khách Đoàn” là xác nhận của Khách sạn Thiên Hải về Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác về việc đặt dịch vụ lưu trú, tổ chức các sự kiện tại Khách Sạn, voucher hoặc dịch vụ bổ sung khác của Khách đoàn với các nội dung theo mẫu ban hành kèm theo ĐKC này.
  11. Xác Nhận Dịch Vụ Khách Lẻ” là xác nhận của Khách sạn Thiên Hải về Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách/ Đối tác về việc đặt dịch vụ lưu trú, voucher hoặc dịch vụ bổ sung khác của Khách lẻ với các nội dung theo mẫu ban hành kèm theo ĐKC này.

ĐIỀU 2. VOUCHER

Trừ khi có thỏa thuận khác hoặc Khách sạn Thiên Hải có chính sách khác, Khách sử dụng Voucher phải tuân thủ các quy định tại ĐKC, QĐC, các điều kiện khác quy định trên Voucher và/hoặc chính sách cung cấp Dịch Vụ tương ứng với loại Voucher được Khách sạn Thiên Hải phát hành tại thời điểm mà Khách sử dụng. Voucher gốc phải được xuất trình và thu hồi tại thời điểm nhận phòng. Trong trường hợp không xuất trình được Voucher đủ điều kiện sử dụng thì Khách phải thanh toán trực tiếp theo Giá Công Bố tại thời điểm nhận phòng.

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH NHẬN VÀ TRẢ PHÒNG:

 1.  
  1. Thời gian nhận phòng và trả phòng

Trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn, quy định về nhận và trả phòng được áp dụng như sau:

Hạng mục

Quy định

Ghi chú

Thời gian nhận phòng

14:00 giờ ngày Khách đến

 

Thời gian trả phòng

Không quá 12:00 giờ trưa ngày trả phòng

 

Phí nhận phòng sớm trước 6:00 giờ sáng

100% Giá Gói Phòng đã mua

Tùy thuộc vào tình trạng phòng sẵn có và xác nhận đồng ý của Khách sạn Thiên Hải. Các khoản phí sẽ phải thanh toán ngay tại thời điểm Khách sạn Thiên Hải xác nhận.

Phí nhận phòng sớm từ 6:00 giờ sáng đến 12:00 giờ trưa

50% Giá Gói Phòng đã mua

Phí trả phòng muộn từ sau 12:00 giờ đến 21:00 giờ

50% Giá Gói Phòng đã mua

Phí trả phòng muộn sau 21:00 giờ

100% Giá Gói Phòng

 

Sau khi hoàn thành các thủ tục nhận phòng, Khách sẽ phải thanh toán tiền Giá Gói Phòng cho toàn bộ khoảng thời gian lưu trú như đã đăng ký với Khách Sạn, không phụ thuộc vào việc Khách trả phòng trước thời gian trả Phòng.

 1.  
  1. Các khoản phí nhận phòng sớm/trả phòng muộn nêu trên sẽ đươc tính theo (i) Giá Công Bố của Khách sạn Thiên Hải (bao gồm giá chương trình khuyến mại nếu đang áp dụng tại thời điểm thanh toán) khi Khách trực tiếp thanh toán cho Khách sạn Thiên Hải hoặc (ii) giá theo hợp đồng/thỏa thuận (bao gồm giá chương trình khuyến mại nếu đang áp dụng tại thời điểm thanh toán) giữa Khách sạn Thiên Hải và Đối Tác nếu Đối Tác là bên thanh toán.
  2. Khách sạn Thiên Hải sẽ ghi lại hình ảnh khuôn mặt của Khách hàng khi đăng ký nhận phòng để quản lý bằng Công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Bằng việc đồng ý nhận phòng, Khách hàng được hiểu là đã được Khách sạn Thiên Hải thông báo về việc này và đồng ý Khách sạn Thiên Hải được quyền sử dụng hình ảnh của Khách hàng như quy định tại Điều 9.

ĐIỀU 4. CHÍNH SÁCH ĐẶT PHÒNG

 1.  
  1. Tất cả các Yêu Cầu Dịch Vụ, Danh Sách Xếp Phòng của Khách/ Đối Tác phải được gửi cho Khách sạn Thiên Hải dưới hình thức email hoặc văn bản trước khi Khách làm thủ tục nhận phòng.
  2. Trong trường hợp Đại Lý đặt biệt thự (Villa) cho 1 nhóm hoặc nhiều nhóm Khách khác nhau, Đối tác phải đảm bảo:
 1.  
  1. Giá Gói phòng dựa trên mặc định 02 người lớn trong 1 phòng khách sạn hoặc 01 phòng ngủ biệt thự nếu không được đề cập đến ở trong các Phụ lục liên quan đến giá phòng.
  2. Đối Tác cần thông báo đến toàn bộ Khách về việc: (i) Khách sẽ ở chung biệt thự với các khách hàng khác đặt phòng qua Đối Tác; (ii) Khách tự bảo quản tài sản cá nhân khi ở chung biệt thự với các khách hàng khác. Đối tác chịu mọi trách nhiệm liên quan nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp xảy ra.
  3. Khách sạn Thiên Hải được miễn trừ trách nhiệm trong việc giải quyết các mâu thuẫn/tranh chấp giữa các Khách ở chung biệt thự.
 1.  
  1. Thông tin Đặt Phòng: chi tiết tại PL 01
  2. Quy định về lưu trú:
   1. Số lượng Khách tối đa trên một phòng Khách Sạn (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt được nói rõ) được áp dụng như sau:

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

Trường hợp đặc biệt: 

Thông tin cung cấp cho Khách Sạn

 

 

 1.  

 

+ Khách lẻ: Phải được gửi tới bộ phận đặt phòng của Khách Sạn theo hạn dưới đây kể từ ngày nhận được xác nhận đặt phòng, nhưng không muộn hơn hạn hủy phòng không tính phí:

                        * Mùa thấp điểm: 15 ngày

                        * Mùa cao điểm: 7 ngày

                        * Mùa đỉnh điểm lễ Tết: Tại thời điểm đặt phòng

+ Khách đoàn: Chi tiết theo hợp đồng khách đoàn.

 1.  
  1.  
   1. Thông tin chuyến bay và thời gian tới Khách Sạn dự kiến cần được cung cấp cho Khách Sạn ít nhất 05 ngày trước ngày Khách đến trong trường hợp Khách yêu cầu dịch vụ đón, tiễn.
   2. Nếu Khách/ Đối Tác không cung cấp danh sách đặt phòng đúng hạn, Khách sạn Thiên Hải có quyền hủy đặt phòng khỏi hệ thống, từ chối áp dụng giá ưu đãi theo Voucher, xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ, thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết giữa Khách/ Đối Tác và Khách sạn Thiên Hải. Trong trường hợp đó, Khách sạn Thiên Hải sẽ áp dụng Giá Công Bố tại Khách Sạn vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng nếu còn phòng trống, và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn.
   3. Tùy thuộc vào Yêu Cầu Dịch Vụ đã đặt, nếu dịch vụ là Full-board thì trình tự các bữa ăn bao gồm: bữa tối vào ngày đến, bữa ăn sáng, bữa ăn trưa và các bữa ăn tối vào các ngày tiếp theo cho tới bữa sáng và bữa trưa ngày Khách trả phòng. Nếu Khách muốn đổi bữa trưa ngày trả phòng thành bữa trưa ngày đến, Khách/ Đối Tác phải thông báo cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn ít nhất 05 ngày trước ngày Khách ngày đến. Việc thay đổi bữa ăn chỉ được áp dụng đối với Khách làm thủ tục nhận phòng trước 13:00 giờ ngày đến và làm thủ tục trả phòng trước bữa trưa ngày trả phòng.
   4. Các yêu cầu đặc biệt khác như phòng ở tầng cao, phòng liền kề…, sẽ được cung cấp tùy thuộc vào khả năng sẵn có của Khách Sạn tại thời điểm nhận phòng.

Thay đổi thông tin

 

+ Áp dụng Giá Công Bố tại Khách Sạn vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn.

+ Trong trường hợp có thêm Khách (bao gồm cả trẻ em) không có xác nhận trước, Khách/ Đối Tác sẽ phải trả một khoản phụ thu tương ứng theo bảng Giá Công Bố của Khách Sạn tại thời điểm nhận phòng. Trong trường hợp đặt phòng được thực hiện thông qua Đối Tác, Đối Tác sẽ phải trực tiếp thanh toán khoản phụ thu hoặc Khách sạn Thiên Hải có quyền khấu trừ khoản phụ thu vào bất cứ khoản thanh toán nào của Đối Tác cho Khách sạn Thiên Hải.

 1.  
  1.  
   1. Thủ tục nhận phòng

 

Chiều cao

Độ tuổi

Dưới 1m

Dưới 4 tuổi

1m-1m40

Từ 4 tuổi đến dưới 12 tuổi

Trên 1m40

Từ 12 tuổi

 

 

 

 

Khách sạn Thiên Hải có quyền từ chối cung cấp Dịch Vụ nếu Khách không thực hiện việc đặt cọc theo quy định nêu trên. Trong trường hợp đặt phòng được thực hiện thông qua Đối Tác thì Đối Tác có trách nhiệm đặt cọc thay cho Khách trong trường hợp Khách không thực hiện việc đặt cọc cho Khách sạn Thiên Hải. Nếu Đối Tác không đặt cọc theo quy định thì phòng không được đặt cọc sẽ áp dụng theo chính sách No-Show quy định tại ĐKC này.

 1.  
  1.  
   1. Dịch vụ đón, tiễn tại sân bay:

 

 

 

 


 

ĐIỀU 5. TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CỦA KHÁCH SẠN THIÊN HẢI

 1.  
  1. Trừ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, tiền mặt hoặc có thỏa thuận khác bằng văn bản, Khách/Đối Tác sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp vào tài khoản. Danh sách các tài khoản tại PL02
  2. Nội dung chuyển khoản: (i) Tên Khách/ Đối Tác; (ii) Mã số Yêu Cầu Đặt Phòng/ Yêu Cầu Sự Kiện; (iii) Loại thanh toán (đặt cọc, thanh toán…).
  3. Khách sạn Thiên Hải có quyền (i) thay đổi, bổ sung số tài khoản nhận thanh toán nêu trên; và/hoặc (ii) thay đổi bổ sung quy trình thực hiện thanh toán và thông báo trước cho Khách/ Đối Tác bằng văn bản hoặc đăng tải trên Trang Web.

ĐIỀU 6. SỬA CHỮA, CẢI TẠO

6.1.      Khách sạn Thiên Hải có quyền tiến hành sửa chữa, cải tạo hoặc nâng cấp/ thực hiện các chương trình bảo dưỡng định kỳ phù hợp với mục đích duy trì điều kiện tốt nhất cho Khách Sạn. Khách sạn Thiên Hải có toàn quyền tự đưa ra các quyết định sửa chữa, nâng cấp, nhưng phải có thông báo bằng email/fax đến Đối Tác và/hoặc Khách trước khi bắt đầu các công trình nâng cấp lớn và kéo dài mà có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của Khách.

6.2.      Khách sạn Thiên Hải sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu đối với các tổn thất và/hoặc thiệt hại mà Đại lý và/hoặc khách hàng sẽ gặp phải do cải tạo/nâng cấp sau khi đã thông báo trước với Đại lý/Đối tác/khách hàng.

ĐIỀU 7. BẤT KHẢ KHÁNG

Khách sạn Thiên Hải, Khách hoặc Đối Tác sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ, không thực hiện hợp đồng/thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ (trừ nghĩa vụ thanh toán) hoặc các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại ĐKC, QĐC nếu việc chậm trễ, không thực hiện đó có nguyên nhân là do sự kiện Bất khả kháng. Sự kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không hạn chế: Bão lụt, động đất, chiến tranh, hoả hoạn, sự thay đổi của chính sách, pháp luật của nhà nước hoặc các sự kiện khách quan khác.

Với điều kiện:

 1.  
  1. Sự kiện đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý hoặc không do lỗi hoặc sơ suất của Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất Khả Kháng, mặc dù Bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để đề phòng, khắc phục hoặc giảm bớt thiệt hại, gây ra việc chậm trễ hoặc gián đoạn, đình trệ việc thực hiện nghĩa vụ trong Hợp Đồng này;
  2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng, Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo văn bản cho Bên kia, trong đó nêu chi tiết về sự kiện Bất Khả Kháng, các biện pháp đã tiến hành để đề phòng, khắc phục thiệt hại, dự kiến kế hoạch khắc phục và biện pháp giải quyết.
  3. Trừ khi có ý kiến khác của Khách sạn Thiên Hải bằng văn bản, Khách hoặc Đối Tác vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị Sự Kiện Bất Khả Kháng gây trở ngại

 

ĐIỀU 8. BẢO MẬT THÔNG TIN

 

 

 

 

 

 

 

 ĐIỀU 9. QUYỀN SỬ DỤNG HÌNH ẢNH CỦA KHÁCH

9.1       Khách sạn Thiên Hải triển khai áp dụng Công nghệ nhận diện khuôn mặt để quản lý dữ liệu của Khách khi ra/vào khách sạn/khu nghỉ dưỡng, sử dụng các dịch vụ tại nhà hàng, khu vui chơi giải trí... của Khách sạn Thiên Hải nhằm để tiết kiệm thời gian và đảm bảo an ninh an toàn cho Khách khi sử dụng dịch vụ của Khách sạn Thiên Hải.

9.2       Khách đồng ý và cho phép Khách sạn Thiên Hải thu thập và sử dụng hình ảnh khuôn mặt của mình để quản lý bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt trong quá trình Khách lưu trú và sử dụng dịch vụ tại Khách sạn Thiên Hải.

9.3       Việc sử dụng hình ảnh khuôn mặt của Khách nêu tại Điều này là hoàn toàn miễn phí.

9.4       Khách sạn Thiên Hải cam kết rằng hình ảnh khuôn mặt của Khách khách sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích được nêu tại Điều khoản chung này.
 

ĐIỀU 11. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các quy định tại ĐKC, QĐC sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến việc yêu cầu, sử dụng Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác theo quy định tại Hợp Đồng và ĐKC, QĐC sẽ được cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng, đàm phán không thành công trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 12. LỖI KỸ THUẬT

a.    Khách sạn Thiên Hải sẽ nỗ lực trong phạm vi hợp lý để duy trì hoạt động bình thường của website thương mại điện tử booking.Khách sạn Thiên Hải.com (“Website”). Tuy nhiên, Khách sạn Thiên Hải không bảo đảm rằng (i) các chức năng, công cụ hỗ trợ được cung cấp tại Website sẽ không bị gián đoạn hoặc lỗi, (ii) Website không bị nhiễm virus, phần mềm độc hại (malware) hoặc các thành phần gây hại khác, và/hoặc (iii) mọi dữ liệu được cung cấp trên Website đều chính xác và không có các sai sót về kỹ thuật trong quá trình tạo lập dữ liệu.
b.    Trong trường hợp phát sinh các sự cố về kỹ thuật như sự cố về máy móc, lỗi phần mềm, lỗi hệ thống đường truyền internet, Website bị nhiễm vius (“Lỗi Kỹ Thuật”) hoặc trường hợp xảy ra sai sót về dữ liệu đăng tải trên Website như sai sót về giá (“Lỗi Dữ Liệu”), Khách sạn Thiên Hải sẽ nỗ lực trong phạm vi hợp lý để khắc phục Lỗi Kỹ Thuật hoặc điều chỉnh Lỗi Dự Liệu trong thời gian sớm nhất.
c.    Khách sạn Thiên Hải có quyền từ chối thực hiện các giao dịch được xác lập:
(i)    do Lỗi Kỹ Thuật, 
(ii)    trên cơ sở Lỗi Dữ Liệu, và/hoặc 
(iii)    bị ảnh hưởng bởi Lỗi Kỹ Thuật và/hoặc Lỗi Dữ Liệu không phụ thuộc vào nguồn gốc của các lỗi đó. Để cho rõ ràng, một lỗi dữ liệu là một lỗi trên Trang web (ví dụ về giá cả, điều kiện) mà một người lý trí sẽ không coi là bình thường.
Trong trường hợp từ chối thực hiện thực giao dịch, Khách sạn Thiên Hải sẽ thông báo cho quý khách qua thư điện tử mà quý khách đã cung cấp khi đặt dịch vụ, đồng thời hoàn lại khoản thanh toán liên quan đến giao dịch bị từ chối mà quý khách đã thanh toán cho Khách sạn Thiên Hải trong vòng tối đa 45 ngày làm việc.
d.    Ngoài nghĩa vụ hoàn lại khoản thanh toán đã nhận theo quy định tại Điểm (c), Khách sạn Thiên Hải không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà quý khách phải gánh chịu, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, phát sinh từ hoặc liên quan đến Lỗi Kỹ Thuật và/hoặc Lỗi Dữ Liệu 

 

 • Phòng họp hội nghị
 • SKY COFFEE (CÀ PHÊ KHÁCH SẠN THIÊN HẢI)
 • Khách sạn Thiên Hải
 • Phòng nghỉ khách sạn Thiên Hải