Bảng giá taxi Thiên Hải

Áp dụng thực hiện từ ngày 16/06/2016


  • Phòng họp hội nghị
  • SKY COFFEE (CÀ PHÊ KHÁCH SẠN THIÊN HẢI)
  • Khách sạn Thiên Hải
  • Phòng nghỉ khách sạn Thiên Hải