QUY ĐỊNH VỀ XÁC NHẬN THÔNG TIN ĐẶT PHÒNG

1.1. Thời gian nhận phòng:

Trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn:

1.1.1. Thời gian nhận phòng tại Khách Sạn là từ 14:00 giờ ngày Khách đến. Các yêu cầu nhận phòng sớm trước 14:00 giờ cần được thông báo trước và có xác nhận của Khách Sạn tùy theo công suất, tình trạng phòng sẵn có nhưng không sớm hơn 12:00 giờ ngày Khách đến.
1.1.2. Nhận phòng sớm trước 6:00 giờ sáng sẽ chịu phí tương đương với 100% Giá Gói Phòng đã mua.
1.1.3. Nhận phòng sớm từ sau 6:00 giờ sáng đến 12:00 giờ sáng sẽ chịu phí tương đương 50% Giá Gói Phòng đã mua.
1.1.4. Các khoản phí nhận phòng sớm sẽ phải thanh toán ngay tại thời điểm thông báo đề nghị nhận phòng sớm được Khách Sạn xác nhận.

1.2. Thời gian trả phòng:

Trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn:

1.2.1. Thời gian trả phòng tại Khách Sạn không muộn quá 12:00 giờ.
1.2.2. Khách có thể trả phòng muộn tùy theo tình trạng phòng sẵn có được Khách Sạn xác nhận và phải trả thêm phí như sau: 50% Giá Gói Phòng nếu trả phòng từ sau 12:00 giờ đến 21:00 giờ; 100% Giá Gói Phòng nếu trả phòng sau 21:00 giờ.
1.2.3. Sau khi hoàn thành các thủ tục nhận phòng, Khách sẽ phải thanh toán tiền Giá Gói Phòng cho toàn bộ khoảng thời gian lưu trú như đã đăng ký với Khách Sạn, không phụ thuộc vào việc Khách trả phòng trước thời gian trả Phòng.

1.3. Các khoản phí nhận phòng sớm/trả phòng muộn nêu trên sẽ đươc tính theo (i) Giá Công Bố của Khách sạn Thiên Hải khi Khách trực tiếp thanh toán cho Khách sạn Thiên Hải hoặc (ii) giá theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Khách sạn Thiên Hải và Đối Tác nếu Đối Tác là bên thanh toán.

1.4. Khách sạn Thiên Hải sẽ ghi lại hình ảnh khuôn mặt của Khách hàng khi đăng ký nhận phòng để quản lý bằng Công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Bằng việc đồng ý nhận phòng, Khách hàng được hiểu là đã được Khách sạn Thiên Hải thông báo về việc này và đồng ý Khách sạn Thiên Hải được quyền sử dụng hình ảnh của Khách hàng như quy định tại Điều 9.

1.5. Thông tin liên hệ đặt phòng của Khách Sạn được quy định tại thông tin Khách Sạn được đăng tải trên Trang Web và trên trang https://thienhaihotel.com.vn/notices/lien-he.html

ĐIỀU 2. CHÍNH SÁCH ĐẶT PHÒNG

2.1. Tất cả các Yêu Cầu Dịch Vụ, Danh Sách Xếp Phòng của Khách/ Đối Tác phải được gửi cho Khách sạn Thiên Hải dưới hình thức email hoặc văn bản trước khi Khách làm thủ tục nhận phòng.

2.2. Trong mọi trường hợp Khách của Khách sạn Thiên Hải, Đối Tác phải đảm bảo:

-. Khách sạn Thiên Hải được miễn trừ trách nhiệm trong việc giải quyết các mâu thuẫn/tranh chấp giữa các Khách.

 

  • Phòng họp hội nghị
  • SKY COFFEE (CÀ PHÊ KHÁCH SẠN THIÊN HẢI)
  • Khách sạn Thiên Hải
  • Phòng nghỉ khách sạn Thiên Hải